Projekt B+R, POIR: 1.3.1 : Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa

Celem projektu jest rozwój potencjału produktów oferowanych przez Hydropolis sp. z o.o., poprzez:

  • badania nad zwiększeniem zakresu uprawianych roślin,
  • badanie wpływu różnych warunków uprawowych na warunki fizyczne oraz fizykochemiczne rośliny,
  • zwiększenie plonu z m2 uprawy poprzez przyspieszenie wzrostu roślin oraz wykorzystanie technologii do wertykalnej uprawy roślin,
  • rozbudowę istniejącego oprogramowania („Grow Wizard”), które we współpracy z automatyką uprawową na bieżąco kontrolować będzie warunki panujące na uprawie (temperaturę, wilgotność, nawodnienie, naświetlenie).

Wartość projektu: 1 100 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 880 000,00 PLN

Skip to content