grow wizard

Grow Wizard

Automatyka i oprogramowanie sterujące uprawą Smart Crop i Plantainer.
scroll down

Oprogramowanie
Grow Wizard

Zdalna komunikacja z systemem automatyki w miejscu uprawy. Podgląd warunków uprawowych, stanu nawadniania, naświetlania. System raportowania oraz planowania pomaga w zarządzaniu uprawą w Smart Crop i w Plantainerze.

 • Kontrola
 • Zarządzanie
 • Planowanie

Zdalna komunikacja
z systemem automatyki
w miejscu uprawy

Główne zadania Grow Wizard

Nawodnienie

 • Sterowanie nawadnianiem
  uprawy
 • Kontrola parametrów w zbiorniku głównym: temperatura, pH, EC
 • Mikser pożywki
 • System rekultywacji pożywki

Kontrola oświetlenia

 • Sterowanie czasem naświetlenia
 • Symulacja dnia słonecznego
 • Zapewnienie odpowiedniego
  DLI dla rośliny

Kontrola atmosfery

 • Temperatura
 • Wilgotność
 • Koncentracja CO2

Dziennik technologa
upraw

 • Planowanie uprawy
 • Kontrola jakości
 • Raporty

Klasa rośliny zależy od warunków uprawowych.

Odpowiednie parametry nawodnienia, naświetlenia oraz atmosferyczne skutecznie przyspieszają wzrost oraz zwiększają jakość produktu. W Hydropolis opracowujemy przepisy uprawowe, nad którym wprowadzeniem oraz kontrolą czuwa Grow Wizard.

Dowiedz się więcej o naszych przepisach uprawowych