Projekt B+R, POIR: 1.3.1 : Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa

Celem projektu jest rozwój potencjału produktów oferowanych przez Hydropolis sp. z o.o., poprzez:

  • badania nad zwiększeniem zakresu uprawianych roślin,
  • badanie wpływu różnych warunków uprawowych na warunki fizyczne oraz fizykochemiczne rośliny,
  • zwiększenie plonu z m2 uprawy poprzez przyspieszenie wzrostu roślin oraz wykorzystanie technologii do wertykalnej uprawy roślin,
  • rozbudowę istniejącego oprogramowania („Grow Wizard”), które we współpracy z automatyką uprawową na bieżąco kontrolować będzie warunki panujące na uprawie (temperaturę, wilgotność, nawodnienie, naświetlenie).

Wartość projektu: 1 100 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 880 000,00 PLN

Konkurs na najlepsze rozwiązania Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)

Firma Hydropolis uzyskała wyróżnienie w Konkursie Najlepsze rozwiązania Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ) za eksperymentalną uprawę wertykalną wraz z systemem kontrolowanych warunków. Firma otrzymała nagrodę w wysokości 20 000 zł , która została sfinansowana ze środków poddziałania 2.4.1. POIR „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB.

Projekt: Przedsiębiorcze Podlasie

Cel projektu: Celem projektu jest skalowanie sprzedaży technologii Hydropolis na północnym obszarze Polski – w tym na Podlasiu. W ramach projektu planowane jest nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami z branży spożywczej oraz rolnikami w celu edukacji i szerzenia świadomości w zakresie rozwiązań rolnictwa wertykalnego z kontrolowanymi warunkami. Celem tych aktywności jest znalezienie przedsiębiorców chętnych na zakup rozwiązań Hydropolis lub na kontraktowanie odbioru produktów z farm wertykalnych projektowanych dla innych klientów Hydropolis.

Wartość projektu: 1 000 000 PLN

Skip to content